تلفن خونه

حرفایت را بنویس برایم؛ شاید دلم برایت تنگ شده باشد

شما از طریق این صفحه می تونید به من تلفن کنید

!ولی خب تلفن هاتون نوشته میشه

نامه ی شما در صورت نیاز حتماً جوابیه خواهد داشت

اگه میخواین انتقاد کنین وقت تلف نکنین چون ترتیب اثر داده نخواهد شد

راستی حتماً توی سابجکت نامه تون اسم تون رو بنویسید- نامه های بدون اسم حتی باز نخواهند شد

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: